1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(84)'2010
  5. Вартісні міри ризику та їх застосування до оптимізації інвестицій у системи захисту

Вартісні міри ризику та їх застосування до оптимізації інвестицій у системи захисту

Я.В. Дудикевич, І.А. Прокопишин
Системи обробки інформації. — 2010. — № 3(84). С. 24-27.
УДК 4.681
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Для оцінки ефективності інвестицій у системи захисту використано чисту теперішню вартість затрат та випадкових втрат, зумовлених загрозами. Оцінка ризику проводиться на основі дискретної ймовірнісної моделі з використанням мір ризику VaR та CVaR . Дано формулювання задачі оптимізації інвестицій як задачі дискретного програмування на множині профілів захисту.


Ключові слова: системи захисту, вартість ризику, інвестиції, оптимізація
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Дудикевич Я.В., Прокопишин І.А. Вартісні міри ризику та їх застосування до оптимізації інвестицій у системи захисту. Системи обробки інформації. 2010. № 3(84). С. 24-27.