1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(84)'2010
  5. Оцінювання гарантій безпеки на основі застосування лінгвістичних змінних

Оцінювання гарантій безпеки на основі застосування лінгвістичних змінних

О.В. Потій, Д.С. Комін
Анотації на мовах:


Анотация: Пропонується підхід до оцінки рівня гарантій на основі побудови функціональних моделей процесу оцінювання та введення лінгвістичних змінних для оцінювання якісних властивостей, що характеризують рівень гарантій безпеки. На прикладі моделювання процесу оцінювання за першим рівнем гарантій демонструється можливість застосування запропонованого підходу.


Ключові слова: гарантії безпеки, оцінювання, лінгвістичні змінні