1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(84)'2010
  5. Підвищення безпеки зв’язку шляхом застосування широкосмугових фазоманіпульованих сигналів

Підвищення безпеки зв’язку шляхом застосування широкосмугових фазоманіпульованих сигналів

М.П. Лавлінський, Н.І. Галліні
Анотації на мовах:


Анотация: Пропонується практичний метод синтезу «баркеровських» сигналів за суміщеною матрицею автокореляційної функції (АКФ), використовуючи зменшення «стрибків» величини похідної «всередині» АКФ за рахунок вибору рівних за величиною елементів згаданої матриці розташованих попарно в парних і непарних рядках, відповідних різнополярним стрибкам похідної АКФ . При цьому додатково враховується, що величина стрибків похідної АКФ, відповідних крайнім елементам матриці в два рази менша, ніж у внутрішніх елементів. У підсумку, зміною тривалостей елементів сигналу мінімізуються побічні піки АКФ, чим досягається континуальність множини «баркеровських» сигналів.


Ключові слова: «баркеровські» сигнали, широкосмугові бінарні фазоманіпульовані сигнали, синтез по узагальненій матриці автокореляційної функції, неквантовані по тривалості сигнали, мінімізація побічних піків АКФ