1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(84)'2010
  5. Критерії і показники економічної безпеки підприємства

Критерії і показники економічної безпеки підприємства

Є.О. Мініна
Системи обробки інформації. — 2010. — № 3(84). С. 57-61.
УДК 347.191
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Питання вибору критеріїв економічної безпеки підприємства з урахуванням показників фінансової діяльності як в теорії, так і на практиці викликали необхідність написання даної статті. В статті розглянуті існуючі підходи до оцінки рівня економічної безпеки підприємства, та запропонований інший підхід до вибору критеріїв визначення рівня їх економічної безпеки. Критерії економічної безпеки підприємства повинні базуватися не лише на фінансових показниках діяльності, а і враховувати зовнішні можливі погрози. У цій постановці ми приходимо до завдання в теорії ризиків. Одна з можливих способів вирішення проблеми – побудова механізму економічної безпеки підприємства на підставі моделювання можливих погроз і їх аналізу.


Ключові слова: критерії економічної безпеки підприємства, теорія ризиків, небезпеки і погрози, індикаторний підхід, ресурсно-функціональний підхід, математична модель погроз і ризиків, прибуток, системний підхід, модель загрози
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Мініна Є.О. Критерії і показники економічної безпеки підприємства. Системи обробки інформації. 2010. № 3(84). С. 57-61.