1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(85)'2010
  5. Опрацювання результатів спостережень шляхом безпосереднього їх порівняння із зразковими спостереженнями

Опрацювання результатів спостережень шляхом безпосереднього їх порівняння із зразковими спостереженнями

М.М. Дорожовець
Системи обробки інформації. — 2010. — № 4(85). С. 30-35.
УДК 621.317
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті досліджено метод опрацювання результатів некорельованих спостережень, який грунтується на безпосередньому порівнянні вхідних спостережень із так званими зразковими спостереженнями, якими є математичні сподівання позиційних статистик, які відповідають прийнятим моделям густини розподілу спостережень. Запропоновано та досліджено два способи знаходження оцінки результату вимірювання на снові аналізу значень незміщеної оцінки дисперсії залишкових відхилень досліджуваних спостережень від зразкових спостережень, які відповідають заданому набору модельних розподілів спостережень. Ефективність обох способів досліджена методом Монте-Карло. Показано, що спосіб, який грунтується на мінімальному значенні оцінки дисперсії дає кращі результати (менший розкид, непевність), якщо спостереження одержані із генеральної сукупності, розподіл якої є серед модельних. Другий спосіб, який грунтується на ваговому визначенні результату, дає кращі результати, якщо серед модельних відсутній розподіл генеральної сукупності. Ефективність обох способів зростає при збільшенні відхилення розподілу генеральної сукупності від нормального.


Ключові слова: результати, спостереження, зразкові спостереження, порядкові статистики, непевність
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Дорожовець М.М. Опрацювання результатів спостережень шляхом безпосереднього їх порівняння із зразковими спостереженнями. Системи обробки інформації. 2010. № 4(85). С. 30-35.