1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(18)'2015
  5. Метод сегментації текстурних областей зображень, близьких за значеннями кольору і структурі

Метод сегментації текстурних областей зображень, близьких за значеннями кольору і структурі

А.М. Пухляк, О.В. Шитова
Анотації на мовах:


Анотация: У статті запропоновано метод сегментації текстурних областей зображень близьких за значеннями кольору і структурі. Описані етапи методу. Приведений процес передобробки аерофотознімків і процес обробки аерофотознімків для сегментації текстурних областей. Описано рівні обробки зображення запропонованим методом.


Ключові слова: метод сегментації, дискретно-косинусне перетворення, текстурна область, зображення