1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(86)'2010
  5. Побудова лінгвістичних шкал при експертному оцінюванні властивостей складних об’єктів

Побудова лінгвістичних шкал при експертному оцінюванні властивостей складних об’єктів

Н.А. Яремчук, О.М. Сікоза
Системи обробки інформації. — 2010. — № 5(86). С. 153-157.
УДК 519.816
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В даній статті розглянута проблематика експертного оцінювання властивостей складних об’єктів за лінгвістичною шкалою. Так як результати експертного оцінювання найчастіше отримують за шкалами порядку, то наведено їх класифікацію. Розглянуте питання вибору кількості градацій лінгвістичної шкали. Неузгодженість оцінок експертів запропоновано визначати за відстанню між об’єднанням і перетином нечітких оцінок окремих експертів, що відповідає допустимим перетворенням для даних, поданих за шкалою порядку. Наведено співвідношення для отримання нечіткої оцінки властивості складного об’єкту за думками декількох експертів.


Ключові слова: шкала порядку, квазіпорядок, лінгвістична шкала, експертне оцінювання
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Яремчук Н.А., Сікоза О.М. Побудова лінгвістичних шкал при експертному оцінюванні властивостей складних об’єктів. Системи обробки інформації. 2010. № 5(86). С. 153-157.