1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(86)'2010
  5. Деякі аспекти управління гнучкістю підприємства

Деякі аспекти управління гнучкістю підприємства

Н.М. Шматько
Системи обробки інформації. — 2010. — № 5(86). С. 230-235.
УДК 658.5
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У даній статті розглядаються деякі аспекти управління гнучкістю промислових підприємств, з’ясований сучасний підхід до проблеми управління гнучкістю підприємства, який потребує використання системного та ситуаційного підходів, а також інструментів управління змінами на підприємстві: управління розвитком, реструктуризація, реінжиніринг і вдосконалення бізнес-процесів, аутсорсинг тощо. Також у статті приділена достатня увага класифікаційним ознакам гнучкості, та запропонована нова класифікаційна ознака гнучкості – форма прояву, за якою виділили два її види: результативна і потенційна (потенціал гнучкості); розглянуті та виділені фактори, що визначають рівень гнучкості підприємства, а отже, формулюють потенціал гнучкості на основі аналізу взаємозв’язків між чинниками виробничої гнучкості й основними показниками виробництва; встановлено чотири базові показники рівня виробничої гнучкості. Запропоновано розширити існуючу класифікацію гнучкості підприємства за рахунок ведення нового виду гнучкості, – оперативної – яка врахує короткострокові аспекти гнучкості підприємства, що не потребують проведення принципових змін.


Ключові слова: гнучкість підприємства, трансформаційна економіка, гнучкість виробничої системи, зовнішні фактори, зміни середовища, процес ний підхід
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Шматько Н.М. Деякі аспекти управління гнучкістю підприємства. Системи обробки інформації. 2010. № 5(86). С. 230-235.