1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(86)'2010
  5. Моделі придбання професійних знань курсантами в системі вищої військової освіти України

Моделі придбання професійних знань курсантами в системі вищої військової освіти України

С.В. Дуденко, В.В. Калачова, І.В. Кучерявенко
Системи обробки інформації. — 2010. — № 5(86). С. 262-266.
Тематика статті: Виховання
УДК 355.233.1.005
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Забезпечення високої готовності Збройних Сил (ЗС) України до виконання завдань за призначенням в сучасних умовах вимагає нових підходів до процесу підготовки курсантів в вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ) МО України. Особлива увага приділяється концепції інформатизації ЗС України. В зв’язку з цим важливою задачею є розробка математичних моделей, які описують процес пізнавальної діяльності курсантів ВВНЗ. Одержані в процесі моделювання данні про когнітивну стратегію придбання знань, умінь і навичок курсантів можуть бути використані для видачі загальних рекомендацій щодо можливостей оцінювання знань на контрольних заходах навчального процесу в ВВНЗ України.


Ключові слова: продукційні правила, когнітивна стратегія, степінь істинності, функція приналежності
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Дуденко С.В., Калачова В.В., Кучерявенко І.В. Моделі придбання професійних знань курсантами в системі вищої військової освіти України. Системи обробки інформації. 2010. № 5(86). С. 262-266.