1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 6(87)'2010
  5. USE OF SATELLITE INFORMATION IN BEHALF OF ESTIMATION OF FIRE SITUATION AT BATTLE APPLICATION OF AIRCRAFTS OF MILITARY POWERS OF UKRAINE

USE OF SATELLITE INFORMATION IN BEHALF OF ESTIMATION OF FIRE SITUATION AT BATTLE APPLICATION OF AIRCRAFTS OF MILITARY POWERS OF UKRAINE

D.A. Grib, G.V. Khudov, A.N. Makoveychuk, D.V. Karlov, D.B. Zhuykov
Annotations languages:


Description: The use of satellite information is in-process offered with the purpose of providing of command of Aircrafts of Military Powers of Ukraine by information on consisting of fire situation of area of battle actions of Aircrafts.


Keywords: fire situation, satellite information, Aircrafts, space systems

Reference:
 Grib, D.A., Khudov, H.V., Makoveichuk, O.M., Karlov, D.V. and Zhuikov, D.B. (2010), “Vykorystannia suputnykovykh danykh v interesakh otsinky pozhezhnoi obstanovky pry boiovomu zastosuvanni Povitrianykh Syl Zbroinykh Syl Ukrainy”, Information Processing Systems, Vol. 6(87), pp. 78-80.

Whoops, looks like something went wrong.