1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(88)'2010
  5. Алгоритм виділення елементів сценарію бізнес-процесів зі змінною структурою на основі журналу подій

Алгоритм виділення елементів сценарію бізнес-процесів зі змінною структурою на основі журналу подій

С.Ф. Чалий, А.Ю. Кальницька, А.О. Алєсковський, І.О. Канівець, О.І. Плис
Анотації на мовах:


Анотация: У статті запропоновано підхід до розпізнавання елементів бізнес-процесів зі змінною структурою на основі журналу подій. Визначною особливістю даного підходу є те, що він базується на сценарно-орієнтованій моделі бізнеспроцесів та дозволяє залучати транзакції журналів подій відповідно до деяких елементів процесів. Крім того, у статті запропоновано спосіб виявлення і контролю відхилень процедур бізнес-процесів від обраних сценаріїв.


Ключові слова: бізнес-процеси зі змінною структурою, журнал подій, сценарій, бізнес-об'єкт, бізнес-процедура, алгебра кінцевих предикатів