1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(88)'2010
  5. Вибір інтегрованої системи управління діяльністю поліграфічного підприємства

Вибір інтегрованої системи управління діяльністю поліграфічного підприємства

І.О. Бондар, О.І. Хорошевський
Системи обробки інформації. — 2010. — № 7(88). – С. 142-148.
УДК 330.45:[005.53:655]
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті запропоновано інструментарій з вибору інтегрованої системи управління поліграфічним підприємством. Процес вибору базується на аналізі функціональних можливостей систем й реалізується за допомогою використання економіко-математичних методів. В результаті виділення й аналізу множини критеріїв вибору визначаються найбільш значущі, через призму аналізу яких й пропонується здійснювати процес вибору конкретної інтегрованої системи управління, що буде застосована для реалізації цільової спрямованості підприємства й поставлених ним завдань.


Ключові слова: інтегровані системи управління поліграфічним підприємством, функціональні можливості, критерії вибору, 1С:Поліграфія 8, Apler Quick Print, ASystem, EFI PrintSmith Full, Hiflex
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Бондар І. О. Вибір інтегрованої системи управління діяльністю поліграфічного підприємства / І.О. Бондар, О.І. Хорошевський  // Системи обробки інформації. – 2010. – № 7(88). – С. 142-148.