1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(89)'2010
  5. Проектування мережі доступу мультисервісної телекомунікаційної системи з використанням багатошарового графа

Проектування мережі доступу мультисервісної телекомунікаційної системи з використанням багатошарового графа

Д.В. Агєєв
Анотації на мовах:


Анотация: Вирішується завдання синтезу топології мережі доступу телекомунікаційної системи згідно критерію максимуму прибутки оператора мережі, за відсутності і наявності додаткових вимог до зв'язності. Рішення задачі базується на застосуванні математичної моделі багатошарового графа.


Ключові слова: багатошаровий граф, мультисервісна телекомунікаційна система