1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(89)'2010
  5. Розподіл векторної суміші сигналу та завади згідно методу максимальної правдоподібності

Розподіл векторної суміші сигналу та завади згідно методу максимальної правдоподібності

О.С. Лісіцина, В.В. Швидкий, А.І. Щерба, Е.В. Фауре
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядаються питання розділення векторної суміші сигналу і завади у векторно-топологічних сітках згідно з критерієм максимальної правдоподібності в середовищі з високою інтенсивністю завад. Вирішується завдання виділення сигналу даних, що міститься в модульованому по фазі шумоподібному сигналі. Показано, що при використанні шумоподібного сигналу на основі псевдовипадкової послідовності довжини Т максимальна кратність помилки, що виправляється, визначається значенням


Ключові слова: векторно-топологічні сітки, шумоподібний сигнал, псевдовипадкова послідовність, система з вирішальним зворотним зв'язком, система без зворотного зв'язку