1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(90)'2010
  5. Оцінка НВЧ пробою в атмосфері (повітрі) при поширенні в ній НВЧ імпульсу

Оцінка НВЧ пробою в атмосфері (повітрі) при поширенні в ній НВЧ імпульсу

В.І. Барсов, Н.С. Антоненко
Анотації на мовах:


Анотация: Проаналізовані особливості пробою повітря в газовому середовищі, в коаксіальних лініях і в хвилеводах. Приведені рівняння, що описують поширення НВЧ імпульсу, рівняння балансу енергії та рівняння поля імпульсу. Запропоновано методику для визначення величини пробивної напруги в залежності від параметрів джерела іонізації.


Ключові слова: величина пробивної напруги, газове середовище, концентрація електронів