1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(91)'2011
  5. Результати дослідження кореляції між середнім значенням, медіаною та серединою розмаху для випадкових спостережень з типовими розподілами

Результати дослідження кореляції між середнім значенням, медіаною та серединою розмаху для випадкових спостережень з типовими розподілами

М.М. Дорожовець, О.М. Никипанчук
Системи обробки інформації. — 2011. — № 1(91). С. 28-33.
УДК 621.317
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті наведені результати досліджень залежності коефіцієнта кореляції між середнім значенням, медіаною та серединою розмаху від кількості спостережень вибірок з генеральних сукупностей з розподілами: Лапласа, нормальним трикутним, трапецеїдальним, рівномірним та арксинусоїдальним. Дослідження виконано методом Монте-Карло. Кількість спостережень змінювалася від 2 до 100. Крім коефіцієнтів кореляції, наведені також залежності вибіркових стандартних відхилень середнього значення, медіани та середини розмаху від кількості спостережень. На основі досліджень показано, що для всіх досліджених розподілів спостережень навіть при достатньо великих обсягах вибірки існує дуже тісний кореляційний зв’язок між середнім значенням і медіаною. Якщо кількість спостережень становить кілька десятків істотна взаємна кореляція є між середнім значенням і серединою розмаху, а медіана і середина розмаху найменш корельовані. Зроблені висновки у яких випадках слід використовувати комбіновані двохелементні оцінки результату вимірювання, як зваженої суми середнього значення і медіани, або середнього значення і середини розмаху, враховуючи кореляцію між зазначеними параметрами при знаходженні стандартної непевності зваженого результату.


Ключові слова: результати, спостереження, середнє значення, медіана, середина розмаху, кореляція
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Дорожовець М.М., Никипанчук О.М. Результати дослідження кореляції між середнім значенням, медіаною та серединою розмаху для випадкових спостережень з типовими розподілами. Системи обробки інформації. 2011. № 1(91). С. 28-33.