1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(91)'2011
  5. Обробка результатів та оцінка невизначеності вимірювань при здійсненні внутрішнього контролю якості результатів лабораторних досліджень в лабораторії санітарно-гігієнічного відділу

Обробка результатів та оцінка невизначеності вимірювань при здійсненні внутрішнього контролю якості результатів лабораторних досліджень в лабораторії санітарно-гігієнічного відділу

В.В. Жданов, Л.І. Давидюк, А.М. Трокай
Системи обробки інформації. — 2011. — № 1(91). С. 91-94.
УДК 614.7 (477.61)
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В лабораторіях санітарно-епідеміологічної служби України упродовж останніх років проводиться послідовна і цілеспрямована робота по створенню відомчої системи контролю якості лабораторних вимірювань, що має на меті покращення якості лабораторного санітарно-гігієнічного контролю довкілля, сільгоспсировини та харчових продуктів. Аналіз результатів проведення внутрішнього контролю якості лабораторних вимірювань за останні роки свідчить про те, що кількість виконаних контрольних вимірювань невпинно зростає, але все ще залишається низка фінансових проблем, які стримують розширення номенклатури показників контрольних вимірювань.


Ключові слова: контроль якості лабораторних вимірювань; внутрішній оперативний контроль збіжності, відтворюваності та точності; лабораторний санітарно-гігієнічний контроль довкілля
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Жданов В.В., Давидюк Л.І., Трокай А.М. Обробка результатів та оцінка невизначеності вимірювань при здійсненні внутрішнього контролю якості результатів лабораторних досліджень в лабораторії санітарно-гігієнічного відділу. Системи обробки інформації. 2011. № 1(91). С. 91-94.