1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(92)'2011
  5. Аналіз збіжності імунних алгоритмів

Аналіз збіжності імунних алгоритмів

М.М. Корабльов, А.Е. Макогон, О.О. Фомічов
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається узагальнений підхід до аналізу збіжності імунних алгоритмів залежно від використовуваних імунних операторів. Показано, що імунні алгоритми сходяться повністю і в середньому до глобального оптимуму, поки до антитіл застосовуються оператори мутації і старіння.


Ключові слова: збіжність, штучна імунна система, імунний алгоритм, оператор, клонування, мутація, старіння, селекція