1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(92)'2011
  5. Метод рішення логічних рівнянь із кінцевими бінарними відносинами в інформаційній системі

Метод рішення логічних рівнянь із кінцевими бінарними відносинами в інформаційній системі

Д.Е. Ситніков, П.E. Ситнікова, А.І. Коваленко
Анотації на мовах:


Анотация: Розроблено методи отримання загальних рішень логічних рівнянь з невідомими бінарними відносинами в інформаційних системах зі складною логічною структурою. Отримано необхідні умови існування рішень таких рівнянь. Отримані результати можливо використати для підвищення ефективності процедури логічних висновків у базах знань та експертних системах.


Ключові слова: інформаційна система, алгебра кінцевих предикатів, параметричні рівняння, булева алгебра