1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(92)'2011
  5. Відступ до правої позаграничної оптимальної стратегії проектувальника у конструкції з чотирма опорами, на котрі діє невизначений тиск

Відступ до правої позаграничної оптимальної стратегії проектувальника у конструкції з чотирма опорами, на котрі діє невизначений тиск

В.В. Романюк
Анотації на мовах:


Анотация: Порушено задачу оптимального розділення одиничної загальної площі поперечного перерізу на чотири опори в опорній конструкції. Моделлю цього є антагоністична гра з ядром, що максимізує чотирьохелементну множину зі спеціальних співвідношень. Доведено теорему щодо встановлення оптимальної стратегії проектувальника у випадку недооцінених невизначеностей стиснення опор.


Ключові слова: опорна конструкція, невизначене стискування, нормований до одиниці стиск, висока зносостійкість, низька масивність, площа поперечного перерізу, усунення невизначеностей, антагоністична гра, строга опуклість, оптимальна стратегія проектувальника, недооцінені невизначеності, позагранична оптимальна стратегія