1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(1)'2005
  5. Оптимальне проектування структури і складу обчислювальної мережі корпоративної інформаційної системи

Оптимальне проектування структури і складу обчислювальної мережі корпоративної інформаційної системи

С.В. Дуденко, В.В. Калачева, В.А. Пудов
Тематика статті: Загальні питання
УДК 681.324
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Сформульовано завдання вибору оптимальної структури і складу комп'ютерної мережі корпоративної інформаційної системи. Запропоновано логічні принципи побудови комп'ютерної мережі. Розроблено методологію, технологію, алгоритмічні і програмні засоби проектування обчислювальних комп'ютерних мереж у класі моделей математичного програмування. Оптимізація структури і складу технічних засобів вузла корпоративної обчислювальної мережі зведена до задачі лінійного цілочислового програмування за вартісним критерієм при дотриманні діофантових обмежень, що накладаються на стандартні номінали швидкостей передачі даних від інформаційних пунктів до відповідних вузлів концентрації, та умов дотримання заданого трафіка.


Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Дуденко С.В., Калачева В.В., Пудов В.А. Оптимальне проектування структури і складу обчислювальної мережі корпоративної інформаційної системи. Системи озброєння і військова техніка. 2005. № 1(1). С. 46-49.