1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(1)'2005
  5. Готовність радіотехнічних систем з випадковим періодом контролю

Готовність радіотехнічних систем з випадковим періодом контролю

А.Ф. Лазутський, А.В. Челпанов
Тематика статті: Загальні питання
УДК 621.396.664
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглядаються можливість і ефективність проведення контролю функціонування радіотехнічних систем (РТС) у часових циклах, вільних від обробки вхідної інформації. При цьому період контролю стає величиною випадковою, залежною від інтенсивності потоку вхідних впливів. Як критерій ефективності застосовується коефіцієнт готовності РТС. Також розглядаються кілька основних варіантів (алгоритмів) контролю. Як показник експлуатаційної ефективності РТС приймається коефіцієнт готовності KГ. Проведено порівняльне кількісне оцінювання величини KГ РТС для різних варіантів організації контролю.


Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Лазутський А.Ф., Челпанов А.В. Готовність радіотехнічних систем з випадковим періодом контролю. Системи озброєння і військова техніка. 2005. № 1(1). С. 60-64.