1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(93)'2011
  5. Моделювання динаміки стану поверхневих вод басейну річки Сіверський Донець у межах Харківської області на базі OLAP та ГІС-технологій

Моделювання динаміки стану поверхневих вод басейну річки Сіверський Донець у межах Харківської області на базі OLAP та ГІС-технологій

Л.А. Павленко, С.В. Лелюк
Системи обробки інформації. — 2011. — № 3(93). С. 218-220.
УДК 504.064.3(477.54)
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Пропонується підхід до моделювання динаміки стану поверхневих вод басейну річки Сіверський Донець в межах Харківської області за даними еколого-економічного моніторингу на постах спостереження на протязі 2007-2009 рр. Побудовані моделі бізнес-процесів обліку та аналізу динаміки стану поверхневих вод на базі OLAP та ГІС-технологій. Транзакційна база даних збереження результатів моніторингу розроблена засобами ERwin 4.0, аналітична база – засобами пакету Deductor Academic 5.1. Виявлені речовини – найбільші забруднювачі на постах спостережень. ГІС-моделювання засобами ArcGIS 9 дозволило виявити підприємства, які є найбільшими джерелами забруднення водних ресурсів. Моделі пропонуються в якості складових системи підтримки прийняття рішень аналітиком екологічної служби обласного рівня.


Ключові слова: еколого-економічний моніторинг, водні ресурси, концентрації забруднюючих речовин у долях ГДК, моделювання, оперативний аналіз, OLAP-технології, ГІС-технології
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Павленко Л.А., Лелюк С.В. Моделювання динаміки стану поверхневих вод басейну річки Сіверський Донець у межах Харківської області на базі OLAP та ГІС-технологій. Системи обробки інформації. 2011. № 3(93). С. 218-220.