1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(93)'2011
  5. Моделювання впливу антропогенних факторів на стан забруднення водних об’єктів

Моделювання впливу антропогенних факторів на стан забруднення водних об’єктів

І.О. Ушакова, А.М. Грищенко
Системи обробки інформації. — 2011. — № 3(93). С. 239-242.
УДК 504.4.054:351.777
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статі проведено аналіз основних джерел забруднення поверхневих вод, які впливають на їх екологічний стан та існуючих методів визначення оцінки якості води водних об’єктів. Запропоновано методику визначення рівня забруднення поверхневих вод з використанням таксономічного показника. Запропоновану методику реалізовано для визначення рівня забруднення водних об’єктів Харківської області з використанням даних щодо вмісту забруднюючих речовин у воді. Виконано ранжування водних об’єктів та якісну інтерпретацію отриманих рівнів забруднення поверхневих вод Харківської області.


Ключові слова: поверхневі води, якість води, інтегральна оцінка, метод таксономії, забруднююча речовина
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Ушакова І.О., Грищенко А.М. Моделювання впливу антропогенних факторів на стан забруднення водних об’єктів. Системи обробки інформації. 2011. № 3(93). С. 239-242.