1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(94)'2011
  5. Аналіз оптимальності відомих вагових функцій у малоточкових дискретних перетвореннях Фур’є

Аналіз оптимальності відомих вагових функцій у малоточкових дискретних перетвореннях Фур’є

Н.П. Чорнобородова, М.П. Чорнобородов
Системи обробки інформації. — 2011. — № 4(94). С. 89-93.
УДК 621.391, 621.372
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Показано, що для дискретних перетворень Фур’є з малою кількістю фільтрів, сам собою рівень бічних пелюсток не є самостійним інформативним показником якості вагової функції. Цей параметр обов’язково мусить доповнюватися відомостями про коефіцієнт розширення головної пелюстки фільтра відносно ядра Дирихле, визначений за місцем розташування першого нуля АЧХ. Висновок про оптимальність вагової функції за критеріями мінімального розширення головної пелюстки й максимального пригнічення бічних пелюсток фільтра можна зробити за його ФЧХ: чим більша розбіжність ФЧХ фільтрів з прямокутним вікном й досліджуваною ваговою функцією, тим гіршими є показники вікна.


Ключові слова: дискретне перетворення Фур’є, амплітудно-частотна характеристика, фазово-частотна характеристика , вагове вікно, фільтр, рівень бічних пелюсток
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Чорнобородова Н.П., Чорнобородов М.П. Аналіз оптимальності відомих вагових функцій у малоточкових дискретних перетвореннях Фур’є. Системи обробки інформації. 2011. № 4(94). С. 89-93.