1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(94)'2011
  5. Вимірювання електричних параметрів живих тканин з урахуванням резистивно-ємнісного імпедансу, створеного електродами

Вимірювання електричних параметрів живих тканин з урахуванням резистивно-ємнісного імпедансу, створеного електродами

В.О. Ярута
Системи обробки інформації. — 2011. — № 4(94). С. 231-234.
УДК 004:[616-008.9+612.014.42]
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті запропоновано метод вимірювання електричних параметрів живих тканин, який полягає у послідовному уточненні з наперед заданою похибкою сталих часу перехідних процесів, що протікають у шкірі й електродах та в подальшому обчисленні опору шкіри, її ємності, опору внутрішніх тканин, а також опору та ємності, що створюються вимірювальними електродами. Наведено результати числового експерименту, які доводять працездатність запропонованого підходу.


Ключові слова: живі тканини, вимірювання, двокритерійна апроксимація, резистивно-ємнісний електрод
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Ярута В.О. Вимірювання електричних параметрів живих тканин з урахуванням резистивно-ємнісного імпедансу, створеного електродами. Системи обробки інформації. 2011. № 4(94). С. 231-234.