1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(95)'2011
  5. Метод визначення ймовірності деградації напівпровідникових елементів приймальних пристроїв при використанні послідовностей багаточастотних просторово-часових сигналів

Метод визначення ймовірності деградації напівпровідникових елементів приймальних пристроїв при використанні послідовностей багаточастотних просторово-часових сигналів

Г.В. Єрмаков, М.М. Ясечко, А.В. Безверхий, А.В. Ірха
Анотації на мовах:


Анотация: Запропонований удосконалений метод визначення ймовірності деградації напівпровідникових елементів вхідних трактів приймальних пристроїв бортових РЕС при використанні послідовностей потужних ультракоротких сигналів. Метод дозволяє визначити ймовірності появи ушкоджень в різних типах напівпровідникових елементів при нормальному та рівномірному законах розподілення теплової енергії. Проведено математичне моделювання ймовірності виникнення ушкоджень напівпровідникових пристроїв з використанням нормального та рівномірного законів розподілення для теплової енергії, що збуджує р-n перехід. Отримані кількісні оцінки для ймовірності відмов вхідних трактів приймальних пристроїв при використанні послідовностей потужних багато частотних просторово-часових сигналів.


Ключові слова: ймовірність деградації, ультракороткі сигнали, закон розподілення, теплова енергія