1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(96)'2011
  5. Просторове роздільна здатність шумових джерел на основі корекції контрасту спектрального розкладання оцінки кореляційної матриці вибірок, що спостерігаються

Просторове роздільна здатність шумових джерел на основі корекції контрасту спектрального розкладання оцінки кореляційної матриці вибірок, що спостерігаються

В.В. Скачков, О.М. Єфимчиков, Г.Д. Братченко
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто модифікацію методів максимуму ентропії й Кейпона на основі корекції контрасту спектрального розкладання оцінки кореляційної матриці просторово-часових вибірок, що спостерігаються. Корекція контрасту здійснюється шляхом зсуву вправо невироджених значень власних чисел оцінки кореляційної матриці на деяку постійну величину. Показано можливість застосування такого підходу до рішення завдання аналізу просторового спектра шумових джерел. Ефективність запропонованого методу ілюструють наведені результати аналітичного розрахунку і статистичного моделювання спектроподібних функцій на виході антенної решітки до і після корекції контрасту спектрального розкладання оцінки кореляційної матриці в умовах обмеженого обсягу просторово-часової вибірки.


Ключові слова: кореляційна матриця, адаптивна антенна решітка, метод максимуму ентропії, метод Кейпона, спектроподібні функції, просторовий спектральний аналіз