1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(96)'2011
  5. Визначення параметрів акустичної емісії та дослідження спектрів акустоемісійних сигналів при навантаженні малолегованих сплавів хрому

Визначення параметрів акустичної емісії та дослідження спектрів акустоемісійних сигналів при навантаженні малолегованих сплавів хрому

О.І. Шевченко
Системи обробки інформації. — 2011. — № 6(96). С. 231-234.
УДК 534-16.08:620.19
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті проаналізовано визначення параметрів акустоемісійних сигналів у нормативних документах та науковій літературі та їх взаємозв’язок із фізичними величинами, що вимірюються під час напруженого руйнування малолегованих сплавів хрому. Розроблена методика акустоемісійних досліджень зразків сплаву. Досліджувалися наступні сплави: ВХ 2К + Re 0,4% + Zr 0,1% – литий, пластичний, крупнозернистий; ВХ 2К + Re 0,4% + Zr 0,1% – деформований, пластичний; ВХ 2К + Re 0,4% – литий, пластичний, дрібнозернистий; ВХ 2К + N 0,06% – литий; Cr + La 0,3% – деформований. Наведено акустоемісійні спектрограми, що свідчать про зміни структури матеріалу зразка під впливом навантаження. Наведені спектрограми дають можливість використати зазначену методику з метою аналізу пластичних характеристик малолегованих сплавів хрому та визначення легованих добавок.


Ключові слова: акустична емісія, вимірювання параметрів фізичних величин напружених матеріалів, метод вимірювання динаміки руйнування малолегованих сплавів хрому, спектри акустоемісійних сигналів
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Шевченко О.І. Визначення параметрів акустичної емісії та дослідження спектрів акустоемісійних сигналів при навантаженні малолегованих сплавів хрому. Системи обробки інформації. 2011. № 6(96). С. 231-234.