1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(98)'2011
  5. Адаптивна САК складним багатозв’язним об’єктом керування з інтелектуальним прогнозуванням

Адаптивна САК складним багатозв’язним об’єктом керування з інтелектуальним прогнозуванням

І.Г. Гуліна, В.І. Корнієнко
Анотації на мовах:


Анотация: Досліджені методи створення адаптивних систем автоматичного керування з інтелектуальним прогнозуванням для складних багатозв'язних об'єктів керування. Розроблені локальні системи автоматичного керування з самоналагоджувальним і ПІД регуляторами та прогнозуючою моделлю. На прикладі моделювання керування доменним процесом оцінена ефективність запропонованих локальних систем для нестаціонарних лінійних і нелінійних каналів управління з шумом.


Ключові слова: адаптивна САК, багатозв'язний об'єкт керування, інтелектуальне прогнозування, самоналагоджувальний регулятор, ПІД-регулятор