1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(98)'2011
  5. Один очікуваний випадок в антагоністичній моделі монтування чотирьохопорної конструкції в умовах інтервальних невизначеностей з некоректно попередньо оціненими одним лівим і двома правими кінцями

Один очікуваний випадок в антагоністичній моделі монтування чотирьохопорної конструкції в умовах інтервальних невизначеностей з некоректно попередньо оціненими одним лівим і двома правими кінцями

В.В. Романюк
Анотації на мовах:


Анотация: Доводиться можливий континуум оптимальних стратегій другого гравця у найбільш імовірному випадку в антагоністичній грі, що моделює підбір площ поперечного перерізу чотирьохопорної конструкції. Загальний чотирьохопорний тиск на конструкцію приведений до одиниці, однак чотири опорних тиски невідомі та попередньо оцінені лише як три інтервали. Поставлено максимальне число неоднорідних некоректних попередніх оцінок з одним лівим і двома правими кінцями, що й породжує згаданий континуум.


Ключові слова: чотирьохопорна конструкція, площі поперечного перерізу, антагоністична гра, неоднорідні некоректні попередні оцінки, континуум оптимальних стратегій другого гравця