1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(98)'2011
  5. Вибір раціонального варіанту реінжинірингу логістичної системи управління розподіленим виробництвом

Вибір раціонального варіанту реінжинірингу логістичної системи управління розподіленим виробництвом

О.Є. Федорович, К.О. Западня, Д.В. Маринін
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі ставиться та вирішується задача вибору раціонального варіанта реінжинірингу логістичної системи управління територіально розподіленим виробництвом. Розглядаються основні критерії для оцінки витрат реінжинірингу: вартість, тривалість етап управління, проектний ризик, надійність. Задача формується та вирішується у термінах цілочисельного лінійного програмування з мулевими перемінними. Запропоновано багатокритеріальну постановку задачі оптимізації з урахуванням значущості запропонованих критеріїв.


Ключові слова: логістична система управління, територіально розподілене виробництво, реінжиніринг, цілочисельне лінійне програмування, оптимізація витрат