1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(99)'2012
  5. Калібрування ваговимірювального обладнання в хіміко-аналітичних лабораторіях

Калібрування ваговимірювального обладнання в хіміко-аналітичних лабораторіях

Н.В. Грюнвальд, В.С. Єременко, В.М. Мокійчук, О.В. Самойліченко
Системи обробки інформації. — 2012. — № 1(99). С. 21-25.
УДК 006.91:053.088
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті розглянуті методичні та організаційні аспекти калібрування електронних вагів в хімікоаналітичних лабораторіях. Проаналізовані основні вимоги національних та міжнародних нормативних документів, запропонований бюджет невизначеності для розробленої процедури калібрування, розглянуті окремі його складові. Наведено приклад оцінювання невизначеності при калібруванні електронних вагів OHAUS.


Ключові слова: акредитація, калібрування, маса, ваги, еталон, простежуваність, невизначеність
Бібліографічний опис для цитування:
Грюнвальд Н.В., Єременко В.С., Мокійчук В.М., Самойліченко О.В. Калібрування ваговимірювального обладнання в хіміко-аналітичних лабораторіях. Системи обробки інформації. 2012. № 1(99). С. 21-25.