1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(100)'2012
  5. Кластеризація та нейронні мережі в мірах візуальної якості зображень без еталону

Кластеризація та нейронні мережі в мірах візуальної якості зображень без еталону

О.І. Єремеєв
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто завдання сумісного використання декількох мір візуальної якості зображень без еталону. Розроблені відповідні методи на основі кластеризації і штучних нейронних мереж. За допомогою бази тестових зображень NRTID проведена верифікація окремих і синтезованих мір візуальної якості. Підтверджена краща відповідність сприйняттю людини сумісного використання мір візуальної якості. Значення рангової кореляції Спірмена для кластеризації і нейронної мережі виросло до 0,79 і 0,75 відповідно.


Ключові слова: заходи візуальної якості без еталону, система візуального сприйняття людини, аналіз зображень, нейронні мережі, кластеризація