1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(100)'2012
  5. Модель інформаційного опису об'єкта оцінювання для оцінки якості формування зразків-аналогів

Модель інформаційного опису об'єкта оцінювання для оцінки якості формування зразків-аналогів

Е.Г. Петров, В.М. Губа
Анотації на мовах:


Анотация: Робота присвячена побудові моделі інформаційного опису технічної системи як об'єкта оцінювання. Розроблено семантичну мережу опису основних властивостей об'єкта оцінювання, що дозволила структурувати вихідну інформацію, описати атрибути вузлів мережі й види зв'язків. Проаналізовано вимоги до структури й змісту документації, необхідної для оцінювання об'єкта. Запропоновано розраховувати коефіцієнти документаційної і інформаційної забезпеченості. Описано метод визначення вагових коефіцієнтів елементів семантичної мережі для оцінки важливості характеристик оцінюваного об'єкта.


Ключові слова: семантична мережа, об'єкт оцінювання, повнота інформації, інформаційна забезпеченість