1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(100)'2012
  5. Автоматизація процесів вимірювання параметрів електрохімічно оброблених поверхонь з метою реалізації фрактального підходу до управління технологічним процесом

Автоматизація процесів вимірювання параметрів електрохімічно оброблених поверхонь з метою реалізації фрактального підходу до управління технологічним процесом

О.О. Потапов, О.Б. Бавикін, О.Ф. Вячеславова
Анотації на мовах:


Анотация: Розроблено концептуальна схема методології оцінки фрактальних властивостей оброблюваних поверхонь. Визначення зазначених властивостей поверхонь здійснюється на основі застосування сучасного цифрового програмного забезпечення і методів скануючої зондової мікроскопії. Фрактальність поверхні оцінюється за значеннями показника Херста H, а рівень інтенсивності фрактальності – по видозміненій діаграмі Пірсона.


Ключові слова: фрактальна розмірність, показник Херста, стохастичність, шорсткість, поверхня, покриття