1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(100)'2012
  5. Моделі организації колективів розробників в галузі программної інженерії

Моделі организації колективів розробників в галузі программної інженерії

О.Г. Кіріленко, Г.О. Фролова
Анотації на мовах:


Анотация: У статті досліджено особливості організації колективів розробників програмного забезпечення. Визначено, що важливим завданням в проекті є розподіл ролей і функцій в групі, а також організація взаємодії як усередині групи, так і між групами. Виявлено характеристики традиційних і гнучких моделей організації груп розробників програмного забезпечення (ПЗ). Доведено, що структура групи та взаємодія в ній визначаються, в основному, технологією процесу розробки ПЗ. Виявлені особливості організації колективної розробки ПЗ можуть стати основою для розробки змісту відповідних модулів навчальної дисципліни «Групова динаміка і комунікація».


Ключові слова: програмна інженерія, групова динаміка та комунікація, моделі організації колективів розробників програмного забезпечення, технології процесів розробки програмного забезпечення