1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(100)'2012
  5. Нечітка модель аналізу і формування тесту

Нечітка модель аналізу і формування тесту

О.Ю. Соколов, М. Вагенкнехт, О.Г. Молчанова, А. Мрева
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядаються питання формування тесту з банку тестових завдань на основі специфікації завдань, що представляють набори елементів знань. Задача є актуальною для великих банків тестових завдань, наприклад, у національних системах оцінювання. Запропоновано модель формування банку завдань у вигляді нечіткого відношення і розв'язання оберненої задачі у відношеннях. Наведено ілюстративні приклади. Запропонований підхід аналізу та формування тестів на основі нечітких відношень відкриває перспективи автоматизації генерації тестів на основі матриці відношень зв'язку елементів знань і банку завдань.


Ключові слова: теорія тестів, нечітке відношення, банк завдань, аналіз знань