1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(100)'2012
  5. Синтез узагальненої задачі параметричного програмування й локальних задач для варіантів стратегій розвитку підприємства

Синтез узагальненої задачі параметричного програмування й локальних задач для варіантів стратегій розвитку підприємства

Н.В. Замирець, О.О. Белоцький, Д.Е. Лисенко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглянуто задачі синтезу математичних моделей вибору стратегії розвитку підприємства. Розроблена узагальнена чотирикомпонентна задача вибору стратегії. Сформульовано локальні задачі для кожної з оцінюваних стратегій розвитку підприємства. Запропоновані моделі розглянуті в стохастичній постановці. Запропоновано еквівалентні детерміновані постановки стохастичних задач.


Ключові слова: стратегія розвитку, параметричне програмування, стохастичне програмування

Whoops, looks like something went wrong.