1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(100)'2012
  5. Вдосконалення поточного контролю засвоєння учбового матеріалу на лекційних заняттях як передумова підвищення ефективності учбового процесу

Вдосконалення поточного контролю засвоєння учбового матеріалу на лекційних заняттях як передумова підвищення ефективності учбового процесу

С.Ф. Артюх, М.О. Літкіна
Анотації на мовах:


Анотация: Більшість підходів до побудови автоматизованих систем оцінки знань мають цілий ряд недоліків. Серед них треба відзначити в першу чергу їх громіздкість, відсутність можливості у студента проявляти ініціативу, інформувати викладача про недостатній рівень розуміння і засвоєння висловлюваного ним матеріалу і про причини такого нерозуміння, які викладач міг би негайно ж скоректувати. В даний час розроблено багато методів і моделей, пов'язаних з контролем рівня знань, але немає методу, який би дозволяв контролювати рівень засвоєння учбового матеріалу безпосередньо в процесі заняття. Тому створення ефективного методу поточного контролю викладачем в процесі аудиторних занять є вельми актуальним завданням, оскільки її рішення дозволить підвищити якість учбового процесу і рівень підготовки сучасних фахівців.


Ключові слова: учбовий матеріал, поточний контроль засвоєння учбового матеріалу, автоматизовані методи навчання, автоматизований контроль