1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(101)'2012
  5. Дослідження технологій цифрової обробки зображень з використанням системи комп'ютерної математики MATLAB

Дослідження технологій цифрової обробки зображень з використанням системи комп'ютерної математики MATLAB

В.А. Жилін, В.І. Шеховцова, Д.П. Панасенко, Д.Ю. Студенніков
Системи обробки інформації. — 2012. — № 3(101). С. 25-31.
УДК 4.42
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглянуто моделювання процесу спотворення/відновлення зображення засобами системи комп'ютерної математики MATLAB. Засобами MATLAB виконано реалізацію відновлення аерофотозображення із використанням вінерівської фільтрації, згладжуючої фільтрації методом найменших квадратів зі зв'язком, а також алгоритму Люсі-Річардсона ітераційного нелінійного відновлення. Обґрунтовано доцільність застосування MATLAB для відновлення спотворених іконічних даних дистанційного зондування Землі.


Ключові слова: трансляційно-інваріантні спотворення зображень, деконволюція зображень, інверсні фільтри, вінерівська фільтрація
Бібліографічний опис для цитування:
Жилін В.А., Шеховцова В.І., Панасенко Д.П., Студенніков Д.Ю. Дослідження технологій цифрової обробки зображень з використанням системи комп'ютерної математики MATLAB. Системи обробки інформації. 2012. № 3(101). С. 25-31.