1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(101)'2012
  5. Математична модель газового пожежного сповіщувача з напівпровідниковим датчиком спіралевидного типу

Математична модель газового пожежного сповіщувача з напівпровідниковим датчиком спіралевидного типу

А.В. Пруський, В.Д. Калугін, О.Ю. Войтов
Анотації на мовах:


Анотация: Отримані математичні моделі роботи газового пожежного сповіщувача з напівпровідниковим датчиком спіралевидного типу. Моделі дозволяють без додаткових експериментальних досліджень набувати значень технологічних і робочих параметрів, а також технічних характеристик розробленого авторами газового пожежного сповіщувача.


Ключові слова: пожежа, пожежні сповіщувачі,, тверді горючі матеріали, термічне розкладання (тління), газовий пожежний сповіщувач, напівпровідниковий датчик, струм нагрівача, кількість витків нагрівального елементу, концентрація оксиду титану, критерій Кохрена, критерій Стьюдента, критерій Фішера, математичні моделі, мінімальний час спрацьовування