1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(101)'2012
  5. Шляхи моделювання системи дистанційного навчання вищого навчального закладу в контексті реформування освітньої системи України

Шляхи моделювання системи дистанційного навчання вищого навчального закладу в контексті реформування освітньої системи України

Т.О. Івахненко, В.В. Калачова, О.М. Носик
Системи обробки інформації. — 2012. — № 3(101). С. 258-260.
УДК 681.3: 681.5
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Потреба в забезпеченні держави висококваліфікованими фахівцями різного профілю в сучасних умовах вимагає нових підходів до організації процесу навчання у вищих навчальних закладах (ВНЗ) освітньої системи України, в межах якої і здійснюється цілеспрямоване надання необхідного рівня знань, умінь і навичок об'єктам навчання. Всебічна інформатизація сфери освіти і використання дистанційних технологій у навчанні дозволяють суттєво підвищити якість фахівців, що випускаються. Ефективна робота систем дистанційного навчання (СДН) потребує системного підходу до процесу навчання і побудови ефективних зв'язків між її підсистемами і компонентами. У зв'язку з цим актуальним стає задача створення і дослідження математичної моделі СДН і її складових з метою подальшої побудови інформаційної технології – СДН ВНЗ, яка максимально врахує особливості та зв'язки між компонентами системи і буде відповідати сучасним світовим стандартам якості освіти.


Ключові слова: дистанційне навчання, система дистанційного навчання, модель системи дистанційного навчання, об’єкт навчання
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Івахненко Т.О., Калачова В.В., Носик О.М. Шляхи моделювання системи дистанційного навчання вищого навчального закладу в контексті реформування освітньої системи України. Системи обробки інформації. 2012. № 3(101). С. 258-260.