1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(7)'2006
  5. Управління розподілом ресурсів ланки широкосмугової цифрової мережі інтегрального обслуговування

Управління розподілом ресурсів ланки широкосмугової цифрової мережі інтегрального обслуговування

Ю.В. Стасєв, В.К. Медведєв, Г.А. Кучук
УДК 621.324
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Пропонується двохетапний метод розрахунку пропускної здатності окремої ланки широкосмугової цифрової мережі інтегрального обслуговування, враховуючий імовірнісні характеристики ланки першого та другого порядків. На попередніх етапах проводиться розрахунок ймовірності втрати пакетів у межах ланки мережі та аналіз черг статистичного мультиплексора. Послідовне застосування методу дозволить провести оцінку ймовірності втрат для різних користувачів мережі, визначити раціональне завантаження ланок мережі з метою оптимального розподілу мережевих ресурсів.


Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Стасєв Ю.В., Медведєв В.К., Кучук Г.А. Управління розподілом ресурсів ланки широкосмугової цифрової мережі інтегрального обслуговування. Системи озброєння і військова техніка. 2006. № 3(7). С. 51-55.