1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(7)'2006
  5. Структурно-параметрична ідентифікація моделей багатофакторного оцінювання

Структурно-параметрична ідентифікація моделей багатофакторного оцінювання

В.В. Безкоровайний, І.В. Трофименко
УДК 658.512.011.56: 681.5
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглядається застосування підходу компараторної ідентифікації для вирішення завдання синтезу моделей багатофакторного оцінювання і вибору рішень. Запропонований метод рішення задачі структурно-параметричної ідентифікації для адитивних, мультиплікативних і комбінованих моделей, який дозволяє звести її до однотипних завдань лінійного або нелінійного математичного програмування.


Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Безкоровайний В.В., Трофименко І.В. Структурно-параметрична ідентифікація моделей багатофакторного оцінювання. Системи озброєння і військова техніка. 2006. № 3(7). С. 56-58.