1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(102)'2012
  5. Особливості доступу до даних SQL Server за допомогою ADO.NET Entity Framework

Особливості доступу до даних SQL Server за допомогою ADO.NET Entity Framework

М.Ю. Лосєв, Ю.І. Скорін
Системи обробки інформації. — 2012. — № 4(102). С. 30-34.
УДК 681.004.4
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У роботі розглядається особливості використання технології ADO.NET Entity Framework (EF) для полегшення побудови застосувань доступу до даних. При цьому визначаються основні компоненти платформи Entity Framework, які реалізують принцип проектування в моделюванні даних, що полягає в розділенні моделі даних на концептуальну модель, логічну модель і фізичну модель.


Ключові слова: застосування, реляційна схема, концептуальна модель, середовище програмування, компонент, семантика, обмеження
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Лосєв М.Ю., Скорін Ю.І. Особливості доступу до даних SQL Server за допомогою ADO.NET Entity Framework. Системи обробки інформації. 2012. № 4(102). С. 30-34.