1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(102)'2012
  5. Віртуальні вимірювальні та діагностичні прилади

Віртуальні вимірювальні та діагностичні прилади

Ю.І. Скорін, О.В. Щербаков, Т.А. Магдалиць
Системи обробки інформації. — 2012. — № 4(102). С. 65-68.
УДК 621.389
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Проводиться аналіз та розглядаються тенденції подальшого розвитку засобів вимірювань, а також засобів для медичного діагностування, пропонується альтернативний спосіб удосконалення парку вимірювальних та діагностичних приладів, пропонується узагальнена структура віртуального приладу, розглядаються декілька напрямків застосування віртуальних приладів, пропонується принцип побудови та наводяться напрямки використання комп’ютерних моделей-тренажерів на базі віртуальних приладів, наводяться шляхи створення не тільки автономних віртуальних приладів, а і автоматизованих інформаційновимірювальних і діагностичних комплексів та систем.


Ключові слова: засіб діагностування, засіб вимірювань, віртуальний прилад, плата збору даних, аналого-цифровий перетворювач, засіб електронно-обчислювальної техніки
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Скорін Ю.І., Щербаков О.В., Магдалиць Т.А. Віртуальні вимірювальні та діагностичні прилади. Системи обробки інформації. 2012. № 4(102). С. 65-68.