1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(103)'2012
  5. Оцінка нижньої границі експлуатаційного ресурсу складної фізико-хімічної системи при повній і неповній інформації про її початковий стан

Оцінка нижньої границі експлуатаційного ресурсу складної фізико-хімічної системи при повній і неповній інформації про її початковий стан

В.Ю. Дубницький, А.М. Кобилін, В.Л. Чернявський
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновані способи визначення нижньої границі експлуатаційного ресурсу складної фізико-хімічної системи при повній і неповній інформації про її початковий стан. Визначені види невизначеності інформації залежно від наявних відомостей про початковий стан системи. В разі повної визначеності і стохастичної невизначеності для розв’язання задачі використано метод лінеаризації функцій випадкових аргументів. В разі нестохастичної невизначеності використано метод інтервальних обчислень.


Ключові слова: стан системи, ресурс системи, метод лінеаризації, інтервальні обчислення