1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(103)'2012
  5. Створення синергетичних переваг диверсифікованого підприємства на основі управління компетенціями

Створення синергетичних переваг диверсифікованого підприємства на основі управління компетенціями

Є.А. Дружинін, М.В. Кравченко
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто особливості формування програми диверсифікації з урахуванням компетенції організації та її співробітників. Запропоновано метод вибору напрямку диверсифікації промислового підприємства заснований на обліку ключових компетенцій підприємства. Описано моделі виявлення та аналізу ключових компетенцій підприємства на основі оцінки стратегічного потенціалу та відповідностей у процесі диверсифікації. Наведено методику кількісної оцінки участі ключових компетенцій у виробництві продукції, для оцінки синергетичного ефекту при диверсифікації.


Ключові слова: диверсифікація, управління компетенціями, ключові компетенції, стратегічний потенціал, синергетичний ефект, комплементарність