1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(103)'2012
  5. Моделі формування та аналізу портфелю проектів підприємства ліфтового господарства

Моделі формування та аналізу портфелю проектів підприємства ліфтового господарства

С.Ю. Яковлєв
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто особливості формування портфеля проектів у відповідності зі стратегією розвитку комунального підприємства. Представлено системну модель формування портфеля проектів. Описано математичну модель вибору проектів, що комплексно враховує поточний стан підприємства і його майбутні стратегічні напрямки роботи, ресурсне та фінансове забезпечення проектів і ризики виникнення несприятливих подій. Розроблена агентна імітаційна модель розподілу ресурсів між проектами портфеля підприємства ліфтового господарства, що дозволяє провести динамічний аналіз на фінансову та ресурсну реалізуємість.


Ключові слова: портфель проектів, стратегічні цілі, реалізуємість проекту, ризик, розподіл ресурсів, агентна модель